Insekter och spindeldjur

Bladskärarmyror Bönsyrsor Ekoxe
Fågelspindlar Kackerlackor Skorpioner
Svarta änkor