Sök djur
Undervisning
Teman
Naturtyper
Djurriket
WIKI
Frågesport
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
 

Groddjur Amphibia _

Groddjur är djur som grodor, paddor och salamandrar. De är växelvarma och de lägger ägg. De vuxna lever både i vatten och på land och de andas med hjälp av lungor. Deras ungar kallas larver eller grodyngel och lever i vatten där de andas med hjälp av gälar.

Groddjuren är en av världens mest hotade djurgrupper. Det finns cirka 6000 arter av groddjur och mer än 1/3 av dem är hotade.

 


Djur i klassen Groddjur

Axolotl Rödögd trädgroda