Sök djur
Undervisning
Teman
Naturtyper
Djurriket
WIKI
Frågesport
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
 

Vadarfåglar Charadriiformes _

Vadare, måsfåglar och alkfåglar är mellanstora fåglar som finns i alla världsdelar. De flesta arter bor i närheten av vatten och lever av insekter, andra smådjur eller fiskar.

Måsfåglar är ljusa kustfåglar och havsfåglar med grå eller svarta vingöversidor, medan vadarna har långa ben och söker efter föda på grunt vatten. Alkfåglar påminner både till utseendet och beteendet en hel del om pingviner.

Ordningen omfattar 341 arter, härav 105 måsfåglar, 214 vadare och 22 alkfåglar.


Djur i ordningen Vadarfåglar

Lunnefågel