Sök djur
Tema
Vägledning
Artikel
Få kunskap om djur på flera nivåer
Avsnitt
 
Teman - Vägledning

Kunskap på flera nivåer _ _

Texter, bilder, videoklipp och tecknad film ger alla viktig information om djuren.

Det är stor skillnad på hur man förstår informationen om djuren, några vill gärna läsa medan andra vill se bilder eller videoklipp. Därför kan man få informationen på svenska-djur.se och världens-djur.se på flera olika sätt.

Alla texter har en beskrivande rubrik följt av en underrubrik som ger en snabb överblick om den efterföljande brödtexten.

Därmed behöver man inte alltid skumma igenom brödtexten för att finna de upplysningar man söker utan kan gå vidare till nästa text i menyn till vänster eller längst ner på sidan.

Av läspedagogiska grunder har vi valt att inte länka direkt i texterna.

Minst två nivåer
På svenska-djur.se och världens-djur.se är det eleven och inte mediet eller författaren som bestämmer nivån.

Alla texter om djuren finns på två nivåer, en svår och en lätt. När man besöker svenska-djur.se eller världens-djur.se kommer man in på den svåra nivån. Tycker man att texten är för svår att läsa klickar man enkelt på "lätt" så kommer man till en lättare nivå som är lättare att läsa.

På den lättare nivån är texterna anpassade till ovana läsare där det finns färre långa ord och en kortare meningsuppbyggnad. Ord som är sammansatta och längre än sju bokstäver har delats upp med ett bindestreck för att eleverna lättare ska kunna läsa texten.

Den svårare nivån har en blå grundfärg medan den lättare är grön.

Många bilder
Om man önskar information genom bilder så finner man många bilder inne på djuren. Bilderna visar djuren på olika sätt. Bilderna är noga utvalda och finns i två olika storlekar. Klickar man på en bild, dyker den upp i en stor utgåva.

Utbredningskartor
Inne på djurens avsnitt om utbredning finner man ofta en utbredningskarta. Kartorna uppdateras efter hand som utbredningen ändras eller deras utbredning blir känd.

Video- och ljudklipp
Till en del djur finns det videoklipp som visar djurens beteende, hur de rör sig, äter m.m. Det finns även ljudklipp på framförallt fåglar och groddjur. En del fåglar ha flera olika ljudklipp.

Tecknad film
Tecknade filmer är ett utmärkt sätt att visa saker som annars är svåra att förklara. Det kan vara hur ett bi sticker, hur en hönas ägg skapas inne i kroppen eller hur en hästs ben skiljer sig från människans.

Näringskedja
Inne på nästan alla djur på svenska-djur.se kan man se vilka djur den äter och vilka djur den är bytesdjur till. På det sättet kan man få en bild av hur näringskedjan ser ut.

Uppläst text
"En bra historia" har uppläst text. Det är de enda texterna som blir upplästa.

Artbeskrivningarna blir inte upplästa eftersom de uppdateras så ofta att det hade blivit allt för dyrt att läsa in dem på nytt varje gång något ändras i dem.

Det finns utmärkta talsynteser som man kan använda till texterna.