Sök djur
Tema
Vägledning
Artikel
Inledning
Avsnitt
 
Teman - Vägledning

Praktisk information _ _

Om beskrivningar av arter, undervisning, författare, teman och uppdateringar.

svenska-djur.se och världens-djur.se är sveriges största samling av information om djur som är skrivet för grundskolan. Det är utvecklat och skrivet på en fackligt hög nivå där alla kan vara med - från de minsta eleverna till vuxna med intresse för djur.

svenska-djur.se och världens-djur.se är aldrig utlånat och alltid uppdaterat.

Artbeskrivningar
Det finns över 400 beskrivna djurarter på svenska-djur.se och över 100 på världens-djur.se. Det kommer hela tiden nya arter.

Det finns flera olika avsnitt inne på djuret så att du lätt finner det du söker efter. Texten kombineras med foton och många har även ljudklipp och videoklipp.

En del djur har animationer som förklarar saker som kan vara svåra att förstå eller visa på andra sätt.

Kunniga författare
svenska-djur.se och världens-djur.se skrivs av en kärna av författare som genom utbildning och år av erfarenheter inom fältet har skaffat sig stor kunskap inom deras eget specialområde. Författarna följer utvecklingen inom deras grupp av djur och uppdaterar när det kommer ny kunskap.

Förutom den fackliga nivån ställs det även krav på författarnas sätt att skriva. Texten ska ligga på en hög nivå samtidigt som texterna ska vara lätta att läsa. Författarna skriver på både en lätt och en svår nivå.

Tema
Man kan använda sig av teman oberoende av årstiden. De fördjupar sig inom olika områden exempelvis var djuren befinner sig på vintern, näringskedjor, genetik m.m.

Det finns även teman som innehåller mer praktiska moment där man kan få hjälp att bygga fågelholkar eller starta ett sötvattensakvarium i klassrummet.

Flera teman innehåller uppgifter som eleverna kan lösa enskilt eller diskutera i grupp.

Året runt

På svenska-djur.se kan du följa med i vad som händer ute i naturen under respektive månad.

Logga in
Alla kan få tillgång till svenska-djur.se och världens-djur.se antingen som provabonnent under en period eller som betalande abonnent under ett år eller mer i taget.

Cookies
På svenska-djur.se och världens-djur.se använder vi cookies. Det är nödvändigt t.ex. när du loggar in. Cookies används på följande sätt:

  • Kontrollera vem du loggat in som. Cookien försvinner när du stänger browsern.
  • Kolla om samma dator loggar in flera gånger på en dag. Denna cookie sparas i 8 timmar.
  • Se till så att du kommer till samma svårighetsnivå som du var på senast du var inne. Den här cookien sparar vi en vecka.
  • Cookies från google analytics. Dessa cookies används för att analysera hur svenska-djur.se eller världens-djur.se används. Bland annat hur användarna hittat hit och hur de använder det. Läs mer här